EV-97 014b

Instalace přepážky mezi pedály pilota a co-pilota.
Platnost bulletinu: 
EV-97 Eurostar
Typ bulletinu: 
Information
Datum vydání: 
12. 11. 2009