EV-97 017a SR

Kontrola zalisování svorek Nicopress na lanech směrového řízení.
Platnost bulletinu: 
EV-97 Eurostar
Typ bulletinu: 
Safety Related
Datum vydání: 
11. 7. 2011