EV-97 018a

Nouzový postup při případném otevření kabiny za letu.
Platnost bulletinu: 
EV-97 Eurostar
Typ bulletinu: 
Mandatory
Datum vydání: 
2. 4. 2012