EV-97 022a

Kontrola řádného upevnění přírub palivového voliče. Servisní bulletin se týká pouze letounu EV-97 Eurostar, model SLW, vybaveného křídlovými nádržemi.
Platnost bulletinu: 
EV-97 Eurostar
Typ bulletinu: 
Mandatory
Datum vydání: 
16. 2. 2013